Een stunt

Dit lichaam
waarin deze menselijke geest leeft
Is nogal hypersexueel.

Waar deze mens – deel van de algehele realiteit – naar streeft,
Is energetische harmonie
nergens energie te weinig
en nergens te veel.

De energie van dit aspect van de persoonlijkheid
kleeft binnenin, aan het onderste deel van de romp.
Deze probeert dit individu – deel van het collectief –
te transporteren, naar boven.
te transmuteren, naar een hogere frequentie.

Hierdoor wordt de energie goed gekanaliseerd
Het blijft niet opgekropt op 1 punt
Het wordt in geest getransmuteerd

Dit alles is nogal een stunt

internet

Ik wave
een web
Ik surf
op het internet
De spin
draait rond
De visservrouw
Twirkt haar kont