internet

Ik wave
een web
Ik surf
op het internet
De spin
draait rond
De visservrouw
Twirkt haar kont

De Glimlach

Vandaag:
Ik forceer een glimlach
de hele dag

Ik merk dat mijn gemiddelde
gevoel geen inzinking krijgt
tot depressie

Er zijn wel veel manieren om te glimlachen…
Als de ogen meelachen voelt het pas echt.
…anders voelt het net als Joker :o)

Lange gedichten
Wil ik niet lezen
Daarom krijg jij van mij
Een korte.

he aven

n ew st uff c omes your way
ev ery s ingle day
al l th ese a re n ew experiences
l ets c oll ect treasures

Thank You, Love

for coffee
and tea

for heaven
and a hell of a life

for strength
when I’m weak

for my talents
and my shortcomings

for teaching me
and using me

for believing in me
and
for loving me